Slide Nelleke Wisse – Ritueel begeleiding bij afscheid “Een moment van stilstaan om betekenis te geven aan iemands leven met behulp van persoonlijke symbolen en rituelen”

Spiegelmomenten

Nelleke Wisse Ritueelbegeleiding bij afscheid. Mijn bedrijfsnaam is Spiegelmomenten omdat ik samen met iemand in de spiegel kijk naar diegene of datgene waar afscheid van genomen wordt. Een moment van stilstaan bij een afscheid en in de spiegel kijken: wat zie je, wat doet dat met je, wat zegt het je, waar denk je aan, wat voel je, wat betekent dit afscheid voor je? De spiegel reflecteert, weerkaatst en laat zien! De spiegel laat vanuit het nú zien wat er achter je is: daar ligt de weg van het verleden. Tegelijkertijd laat de spiegel zien hóe je kijkt: met welke ogen? Het oog van Liefde, van waaruit ik wil kijken, is eerlijk, haarscherp, ziet alles, is mild én knipoogt! Aan de andere kant ligt ‘later’, de toekomst en om hierin goed verder te kunnen gaan, helpt het om ‘terugkijkend uit te zien’.

Met warme aandacht, een open hart en een creatief oog samen vorm en inhoud geven aan een persoonlijk afscheid met behulp van passende rituelen en symbolen die betekenis geven aan een uniek leven of bijzondere levensfase. Om zo goed mogelijk en op een waardevolle manier afscheid te nemen, kijken we samen in de spiegel en gaan op zoek naar een persoonlijk symbool dat verwijst naar datgene of diegene waar je afscheid van gaat nemen. Herinneringen, muziek en foto’s helpen om het persoonlijk symbool vorm te geven; rituelen zeggen vaak meer dan woorden, samen met symbolen geven zij een diepere betekenis. Zij bieden hoop en troost en zorgen voor een boodschap om nu en later verder te kunnen gaan.

Nelleke Wisse, Ritueelbegeleider bij afscheid

Over mij

In Hellevoetsluis (1967) zag ik het levenslicht. Na vele verhuizingen en omzwervingen in opleiding en werk, woon ik de laatste 30 jaar samen met mijn partner in de Bommelerwaard. Al jong was mijn affiniteit met kinderen groot; met name het jonge, onbevangen en spontane kind. Aangezien ik uit een onderwijsgezin kom, was ik al op mijn 19e volledig bevoegd en werkte ik in Kort Verblijf Tehuizen met mensen met een verstandelijke beperking. Na vele jaren in het onderwijs, gevolgd door de kinder- en buitenschoolse opvang wist ik zeker dat dit niet mijn eindstation zou zijn.

In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur, vind ik het fijn mensen te ontmoeten, ben ik actief in het dorp en in een kerkelijke gemeente en ik houd van taal en muziek.

Door mijn directe betrokkenheid bij het overlijden van mijn schoonouders, ervoer ik hoe belangrijk het is om op een goede manier afscheid te nemen, zodat je daarna als nabestaanden ook “de draad” weer op kunt pakken. Ik voelde: “hoe mooi zou het zijn, als ik mijn steentje zou kunnen bijdragen aan zo’n waardevol en persoonlijk afscheid?” Ik nam voor de zoveelste keer afscheid van mijn baan in het onderwijs. Ook deze verschillende keren ‘afscheid nemen bij leven’ deed ik op míjn manier zodat ik met fijne herinneringen de overstap naar een andere baan kon maken. Kort daarna werkte ik bij een uitvaartverzorger in het zorgteam; prachtig om te doen, maar ik wilde meer… de uitvaartbegeleider zélf benoemde deze rol: Ritueelbegeleider!

Mijn moment kwam toen ik bij Het Moment (onderdeel van Docendo opleidingen) de opleiding tot Ritueelbegeleider ging volgen. Hier viel alles samen: in dit beroep kan ik mijzelf helemaal kwijt!

Visie: terugkijkend uitzien naar een persoonlijk en betekenisvol afscheid

Kijken in de spiegel van de ziel

Wat maakt mij uniek? Creatief / Speciale aandacht voor kinderen/ Kerkelijk betrokken/ ritueel begeleiden in de rol van zorger, helper en verbinder. Oog voor details waarbij ‘Groots in kleine dingen’ echt een kwaliteit is/ Gastvrij, toegankelijk, laagdrempelig/ Inzetten van Live muziek

Doelgroep

Alle mensen die afscheid nemen, Jong en oud, want ieder mens is uniek en verdient een waardevol afscheid om verder te kunnen gaan.

Missie

“Mensen helpen bij een waardevol afscheid door samen in de spiegel te kijken”. Geven van zorg ; er ZIJN voor mensen Affiniteit met zingeving en levensvragen.

Belofte

De verbinder zijn die met persoonlijke symbolen en rituelen het leven betekenis geeft, helpt bij een nieuw begin en zorg draagt voor een goede samenwerking.

“Een traan en een lach
een lach en een traan
die SAMEN mogen gaan”

Nelleke Wisse

“Afscheid…
maar níet uit het HART..!” 

Toon Tellegen

“Hoopvol Licht
dat wij met open ogen zien
de dagen en de nachten
en voortgaan met een vérgezicht”

Uit: Op de snaren van het licht

Kees Hermis

“Sterven is verhuizen
van de buitenwereld
naar het hart
van al die mensen die van je houden!”

Manu Kierse